ERICH BERGEL 

INTERNATIONAL CONDUCTING COMPETITION

 A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia története

A román kormány által 1950-ben jóváhagyott, néhány kiváló kortárs zenész kezdeményezése által létrejött Állami Filharmónia immár hét évtizede tart szimfonikus, vokálszimfonikus és operakoncerteket. Az intézmény repertoárjában rendszeresen szerepelnek a kórus- és kamarazene-hangversenyek is. Külön szinfoltot jelentenek a lecke- és nevelőhangversenyek. Mindezek célja a zenekedvelő közönség komolyzene iránti érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének csiszolása. A lelkes, ugyanakkor igényes közönség az idők folyamán a legnagyobb elismeréssel jutalmazta a művészek eme célkitűzését.
Az intézmény optimális működéséhez nélkülözhetetlen anyagi feltételek megteremtése a Maros Megyei Tanács révén valósul meg. A Filharmónia presztizse, a megalakulása óta felfelé ívelő útja három művészi kollektíva – a Szimfonikus Zenekar, a Vegyeskar és a „Tiberius” Vonósnégyes – művészei szakmai felkészültségének, professzionizmusának, komolyságának köszönhető. Az egyetemes és a hazai zeneirodalom remekműveiből igényesen válogatott repertoár, beleértve a kortárs zenét is, minden évadban változatos, vonzó, igényes hangversenyekben ölt testet. Ennek köszonhető a hallgatóság számának évről évre történő növekedése is.
A többnemzetiségű, multikulturális, többvallású Maros megye mindig vonzó körzetnek számított a szellemi élet különböző területeiről származó kimagasló személyiségek számára, beleértve neves zeneművészeket, akik alkotói tevékenységüket Marosvásárhely zenei életének fellendítése, kibontakozása szolgálatába állították. A külföldi nagyságok közül olyan személyiségek, mint Pablo Casals, George Enescu, Bartók Béla, Jan Kubelik, Dohnányi Ernő, Carlo Zecchi mindig szívesen tértek vissza Marosvásárhelyre. Az évtizedek folyamán vezényelt itt Antonin Ciolan, George Georgescu, Alfred Alessandrescu, Mircea Basarab, Mircea Cristescu, Emil Simon, Erich Bergel, Paolo Olmi, Lawrence Foster, Václav Smetacek, Italy Talgam, Gál Tamás, Ferencsik János, Sergiu Comissiona, Kurt Wöss, Jean-Marie Auberson, Jiri Belohlavek, Valery Gergiev, Henry Selbing, Ilarion Ionescu-Galati, Horia Andreescu. Az énekes- és hangszerszólisták közül említésre méltó Daniil Safran, Kocsis Zoltán, Shiff András, Helmuth Platner, Valentin Gheorghiu, Ion Voicu, Perényi Miklós, Stefan Ruha, Ránki Dezső, Radu Lupu, Nicolae Herlea, Ágoston András, Gérald Frémy, Emilia Petrescu, Maria Guzman, Viktor Eresko, Marta Kessler, Radu Albulescu, Jandó Jenő, dan Grigore, Arkadi Sevidov, Boris Berezovskij.
A Szimfonikus Zenekar fejlődésében fontos szerepet töltöttek be az állandó karmesterek: Kozma Géza, Remus Georgescu, Szalman Lóránt, majd az egyik legjelentősebb kortárs román karmester, Cristian Mandeal. Az utóbbi 20 évben a vendégkarmesterek névsorát Shinya Ozaki, Franz Lamprecht és Alexandre Myrat tette teljessé. 2019-től a fiatal orosz dirigens, Anton Shaburov lett a zenekar fő vendégkarmestere. Az 1980-as évek professzionizmusa nem utolsó sorban Hamza Gyula igényes koncertmesterségének volt köszönhető. Ezt két évtizedig néhai László Sándor szilárdította meg. Ma méltó utódjaik Péter Béla és Roxana Oprea, akik kellő komolysággal és felkészültséggel látják el feladatukat az utóbbi időben megfiatalodott és szakmai szempontból jól felkészült munkaközösség élén.
A Vegyeskar szakmai nevelésében, pallérozásában fontos szerepe volt Szalman Lórántnak, aki egyébként ennek létrejötténél is „bábáskodott”. Őt követte Szarvady Gyula, Fejér Elemér, Birtalan Judit, Dumitru Buzoianu és Vasile Cazan. Tagjai önálló kórushangversenyeken, vokálszimfonikus- és operakoncerteken lépnek közönség elé.
A Tiberius Vonósnégyes megalakulása után 14 évvel, 2008-ban lett az Állami Filharmónia önálló besorolású vonósnégyese. Szakmai kötelezettsége mellett a helyi és megyei hatóságok által szervezett protokolláris rendezvények meghívásának is eleget tesz. A vonósnégyes tagjai minden év november második hetében immár 15. éve szervezik meg a Tiberius Nemzetközi Kamarazene Fesztivált és Mesterkurzust.
A Filharmónia évadait más kamaraegyüttesek is színesítik: a Fúvós Oktett, a Rézfúvós- és Ütősegyüttes, a Harsonaegyüttes, a Rézfúvós Kvintett és a Cantuale férfi énekegyüttes.
Az intézmény által szervezett évi négy zenei fesztivál ( januárban a Szórakoztató Zenei Fesztivál, Marosvásárhelyi Zenei Napok májusban, az októberi „In memoriam Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál, a decemberi „Musica Sacra” Fesztivál) minden évad csúcspontja. Minden évadban heti rendszerességgel csütörtökön este 19 órától rendkívüli és különleges hangversenyekre várjuk a zenekedvelőket. A kamara-és kórushangversenyekre általában kedd esténként kerül sor, sok esetben a város, a megye vagy más megyék templomaiban, iskoláiban, kultúrhajlékaiban.
A hangversenylátogatók utánpótás nevelését célozzák meg a román és magyar nyelvű szövegkísérettel zajló lecke- és nevelőhangversenyek, amelyeket jó ideig Csíky Boldizsár tartott. A Művészeti Szaklíceummal fennálló együttműködésnek köszönhetően az ezutáni előadásokra Ana Porosnicu, Carmen Mihaescu, Dorina Pop, Kovács Zsuzsa, Carla Gliga és Fülöp Klára tanárnők vállalkoztak. Ezek a tevékenységek – szerintünk – garancia arra, hogy újabb zenebarátokat toborozzunk, akik értik és értékelik az egyik legnemesebb művészetet: a zenét.
Nem elhanyagolható az a tény, hogy az elmúlt években a Szimfonikus Zenekar, a Vegyeskar és a Tiberius Vonósnégyes számos külföldi meghívásnak tett eleget, öregbítve ezáltal nemcsak az intézmény, hanem a város, az ország hírnevét is. Művészi teljesítményüket pozitív kritikák minősítik. A Kultúrpalota színpadán fellépő vendégművészek, karmesterek is mindig kedvezően nyilatkoznak az intézmény művészeiről, akikkel jó együtt dolgozni.
Említést érdemelnek az intézmény vezetői is, akiknek nem kevés része volt ennek zavartalan működésében, a művészi színvonal emelésében. Az igazgatók sora így teljes: Dr. Birek László, Antalffy Zsuzsánna, Kovács Dénes, Székely Endre, Kozma Mátyás, Zoltán Aladár, Szalman Lóránt, Valeriu Maior, Csíky Boldizsár és Vasile Cazan.

ADDRESS

 

Tîrgu Mureș’ Palace of Culture, Piața Victoriei nr.1   

DATES

 

October 15th 2023: starts the registration period

March the 1st 2024: end of the registration period

April the 8th: start of the Final Phase

April the 12th: Final Concert and Award Ceremony

CONTACT

 

Erich Bergel International Conducting Competition

Email: bergelcompetition@gmail.com

Tîrgu Mureș State Philharmonic

Piața Victoriei nr.1

540026, Tîrgu Mureș

WINNERS:

1st prize - Trolton Davide 

2nd prize - Yagüe Jorge

3rd prize - Zhuo Xiao

Orchestra prize - Park Keuntae

One scholarship offered by Ms Ibolya Bergel in memory of M° Erich Bergel to a Hungarian participant - Erdélyi Dániel

One scholarship offered by Ms Ibolya Bergel in memory of M° Erich Bergel to a Rumanian participant - Stănculescu Andrei

One scholarship offered by Mr Reinhard Bergel in memory of M° Erich Bergel - Park Keuntae

This will close in 30 seconds